Konkurs plastyczny pt. “Wspomnienia z wakacji”

Bardzo miło nam poinformować, iż rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. “Wspomnienia z wakacji” dla uczniów klas I-III. Jury nie miało łatwego zadania. Wszystkie prace były bardzo kolorowe i wykonane ciekawymi technikami. Postanowiono przyznać I,II oraz III miejsca. Oto wyniki konkursu:
I miejsce: Kornelia Tracz, Natasza Adamczyk, Lena Adamczyk, Agata Borowiak, Julia Tylak, Zofia Sawidzka, Julia Moharem, Giorgi Todua;

II miejsce: Wiktoria Wróblewska, Monika Jędrzejewska, Marietta Mikołajczyk, Krzysztof Rulka, Maja Gołdyn, Barbara Stawińska, Marcin Borowiak, Barbara Chmielecka, Zuzanna Kwiatkowska;

III miejsce: Agata Świątek, Alan Rutkowski, Piotr Grotowski, Marcel Gąbiński, Lena Wróblewska, Amelia Misiak, Jan Dziąg, Julia Bisiorek. Wszystkim serdecznie gratulujemy!! Zapraszamy do podziwiania prac w poniższej galerii.
A. Pańczyk, M. Bariasz

29 WRZEŚNIA 2020r. – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁÓŚNEGO CZYTANIA

29 września przypada rocznica urodzin Janiny Porazińskiej autorki książek dla dzieci i młodzieży między innymi „Szewczyka Dratewki” czy „Kto mi dał skrzydła”. W tym dniu od 2001 roku obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to ma na celu promocję głośnego czytania lektur. Do udziału w tej akcji czytelniczej zapraszamy naszych uczniów nauczycieli i rodziców. Do wspólnego czytania lektur zaprasza również biblioteka.

Nauczyciele biblioteki

PIERWSZE MIEJSCE DLA NASZEJ SZKOŁY- PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ,,ŁÓDZKIE ORLĘTA, SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI”. REGIONALNA EDUKACJA HISTORYCZNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNO-OBRONNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OPARTE NA ŁÓDZKICH TRADYCJACH WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI.

W dniu 22.09 odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi podsumowująca ubiegłoroczny projekt historyczny. Koordynatorkami szkolnymi były p. Hanna Majkowska-Pilarz nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie i p. Anna Stelmasiak nauczycielka biblioteki szkolnej, a liderami projektowymi przedstawiciele uczniów klas 5-8. Szkoła otrzymała nagrodę główną ufundowaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty a także przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Uhonorowani zostaliśmy dyplomem (nagrodą) za wyróżniający udział w projekcie oraz zajęcie pierwszego miejsca w przeglądzie prezentacji multimedialnych. Dodatkowo dyrekcja WODN zaproponowała umieszczenie prezentacji finałowej na ich stronie w ramach promocji naszej placówki. Przedstawiamy Dyplom, Certyfikat oraz zachęcamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej pracę w projekcie od 1 września 2019r. do 9.06 2020 r.

Lekcja przyrody

Uczniowie klasy IV b wyszli ze szkolnych ławek i w terenie uczestniczyli w ciekawych aktywnościach badawczych. Wykorzystując przyrząd przyrodnika – lupę poszukiwali przyrody ożywionej i nieożywionej. Taka lekcja przyrody utrwaliła zdobytą wcześniej wiedzę oraz rozwinęła u uczniów naturalną ciekawość, umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków. Zobacz zdjęcia

Zintegrowane warsztaty strzeleckie i zajęcia patriotyczno – obronne w 81 rocznicę walk Armii “Łódź” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi

W dniu 17.09 odbyły się warsztaty strzeleckie i zajęcia patriotyczno-obronne na które została zaproszona nasza szkoła. Udział dzieci w zajęciach był dodatkową nagrodą za uzyskanie I miejsca za realizację projektu historii regionalnej “Łódzkie orlęta, spadkobiercy niepodległości”. W przedsięwzięciu uczestniczyli przede wszystkim uczniowie z klas 6-8, którzy w ubiegłym roku szkolnym brali udział w działaniach projektowych szkolnych i międzyszkolnych. Opiekunem młodzieży była szkolna koordynatorka wspomnianego projektu p. Hanna Majkowska- Pilarz.
W programie znalazły się następujące zajęcia zgodnie z opracowanym przez WODN harmonogramem:

Lp. Przedsięwzięcie Czas Prowadzący 
Powitanie uczestników.  Przedstawienie celu zajęć, programu, zasad zachowania się na strzelnicy, środków bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią pneumatyczną.  Instruktorzy, nauczyciele i uczniowie posiadają maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe . W rejonie zajęć przebywa tylko jedna drużyna 8’ G. Wróbel, przewodniczący SUAŁ,  A. Przepałkowski, przewodniczący ZLPiIR, T. Z. Bogalecki 
Podział drużyny na pięcioosobowe grupy 2’ T. Z. Bogalecki 
Strzelanie z karabinka pneumatycznego (5 stanowisk) 10’ Instruktor KS „Społem” 
Prezentacja współczesnej broni strzeleckiej i masek przeciwgazowych Wojska Polskiego 10’ Instruktor Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Prezentacja broni strzeleckiej i elementów wyposażenia Straży Granicznej 5’ Funkcjonariusz SG 
Prezentacja umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich z 1939 r. 10’ Przedstawiciel SH „Strzelcy Kaniowscy’’ 
Prezentacja pamiątek członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi 5’ Przedstawiciel SKMP ONZ 
Prezentacja  wyposażenia ratownika medycznego WP    10’ Przedstawiciel WCKMed 
Zajęcia całością drużyny szkolnej: uroczystość patriotyczna przy Pomniku Chwały Żołnierzy Armii „Łódź” 15’ 10’  Instruktor ZS „Strzelec’’,   T.Z. Bogalecki  
10 Podsumowanie zajęć – wręczenie wyróżnień 5’  Przedstawiciele: SUAŁ, ZLPiIR, WSzW i WKU oraz T.Z. Bogalecki 

Informacja o ubezpieczeniu uczniów

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące ubezpieczenia uczniów pragnę poinformować, że szkoła nie ma możliwości prawnych do zawarcia umowy ubezpieczenia w Państwa imieniu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji „umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. (…) To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Nie mniej jednak zachęcamy Państwa do ubezpieczenia swoich dzieci indywidualnie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Przekazuję Państwu linki do ubezpieczeń online dla uczniów, które zostały przekazane szkole przez niektórych ubezpieczycieli. Korzystając z nich mogą Państwo ubezpieczyć dzieci samodzielnie.

  1. https://ubezpieczenia.nau.pl/wybor-wariantu-szkoly-podstawowe
  2. https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=B570F8EDDBE98DD59C15926D57F69FFD2C280AB3
  3. https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/
  4. https://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=b91c469a-b135-479f-ad5b-cefe6e3d69d0
  5. https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczone-dziecko

Proszę pamiętać, że powyższe linki nie są pełną ofertą ubezpieczeń a tylko wybranymi, które zostały przekazane bezpośrednio szkole przez ubezpieczycieli, czy agentów ubezpieczeniowych. Jeszcze raz zachęcam Państwa do niezwłocznego zawarcia umowy ubezpieczenia – dotychczasowe ubezpieczenie przestało obowiązywać z dniem 31.08.2020 r.

Z poważaniem,
Tomasz Krzeszewski
dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 58
im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi