Patron

Pisarz i publicysta, klasyk literatury faktu. Był wybitnym reportażystą, publicystą, prozaikiem i korespondentem wojennym. Stworzył niepowtarzalny typ reportażu, łączącego autentyzm zdarzeń z elementami wspomnieniowymi i fabularno-anegdotycznymi.  Jego życie było barwne i niezwykle aktywne. Urodził się w 1892 roku. Dzieciństwo na kresach i ziemiańskie tradycje opisał później w “Szczenięcych latach”, książce, która przyniosła mu pierwszy sukces. W latach szkolnych wiele czasu poświęcił konspiracji. Był we władzach Pet-u, nielegalnej organizacji młodzieżowej, organizował strajki szkolne, siedział w więzieniu. Brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku.

W 1926 roku założył Towarzystwo Wydawnicze Rój. Przed wojną wydał “Strzępy epopei”, “Sztafetę” i “Na tropach Smętka”. Za tę ostatnią książkę był prześladowany przez hitlerowców i w 1939 roku wyjechał do Rumunii. Tam powstały najgłośniejsze książki o wrześniu’39 jak “Westerplatte” i “Hubalczycy”. Podczas kampanii włoskiej i walk o Monte Cassino był korespondentem wojennym. Tym wydarzeniom poświęcił 3-tomową monografię “Bitwa pod Monte Cassino”. Złożył w niej hołd bohaterstwu żołnierzy generała Andersa i uwiecznił martyrologię Polaków na Wschodzie. Książka ta ukazywała się wielokrotnie w PRL, jednak za każdym razem ocenzurowana.  Od 1949 roku Wańkowicz mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Na emigracji powstały między innymi “Droga do Urzędowa”, “Tworzywo” i “Ziele na kraterze”. W maju 1958 roku wrócił na stałe do kraju. Współpracował z licznymi czasopismami, publikował powieści, zbiory reportaży i esejów, opowiadania i wspomnienia, między innymi “W ślady Kolumba”, “Atlantyk-Pacyfik”, “Królik i oceany”, “W pępku Ameryki”, “Zupa na gwoździu” i “Karafka La Fontaine’a”.  Przez 20 ostatnich lat życia był jednym z najpopularniejszych i najbardziej poczytnych pisarzy polskich. Był mistrzem języka polskiego, wrażliwym na różne barwy i odcienie polszczyzny. Zmarł 10 września 1974 roku.