Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

  Rozpoczęcie  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych           2 września 2019 r.
  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
  Ferie zimowe 13 – 26  stycznia  2020 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia  2020 r.
  Egzamin ósmoklasisty 21 – 23 Kwietnia  2020 r.
  Zakończenie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych         26 czerwca  2020 r.
  Ferie letnie 27.06. – 31.08. 2020 r.

Terminy zajęć opiekuńczo – wychowawczych:

2 i 3 stycznia 2020 r.

21 – 23  kwietnia 2020 r.

12 czerwca  2020 r.

Terminarz spotkań z rodzicami:

 ZEBRANIA:

  • 12 września  2019 r. godz. 17.00.
  •  5 grudnia   2019 r. godz. 17.00.
  •  9 stycznia  2020 r. godz. 17.00.
  • 14 maja     2020 r. godz. 17.00.

KONSULTACJE:

  • 10 października 2019 r. w godz. 17.00.
  • 14 listopada 2019 r. godz. 17.00.
  • 13 lutego 2020 r. godz. 17.00.
  • 12 marca 2020 r. godz. 17.00
  • 16 kwietnia 2020 r. godz. 17.00.