Kalendarz roku szkolnego 2022 / 2023

 1Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych          1 września  2022 r.
 2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia  2022 r.
 3Ferie zimowe16 – 27  stycznia  2023 r.
 4Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia  2023 r.
 5Egzamin ósmoklasisty23,24,25,  maja 2023 r.
 6Zakończenie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych        23 czerwca  2023 r.
7Ferie letnie24.06. – 31.08. 2023 r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

Ustawowe:        14 października 2022 r.                   2 maja 2023 r.     

Dyrektorskie:     31 października 2022 r.               26 maja 2023 r.

                           2 listopada 2022 r.                   9 czerwca 2023 r.    

                                                                          22 czerwca 2023 r.                                           

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

27 października   – konsultacje

          8 grudnia   – zebranie

         23 marca    – konsultacje

           18 maja    – zebranie