Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

 Rozpoczęcie  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych          1 września 2020 r.
 Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
 Ferie zimowe1 – 14  lutego  2021 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia  2021 r.
 Egzamin ósmoklasisty25, 26, 27 czerwca 2021 r.
 Zakończenie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych        25 czerwca  2021 r.
 Ferie letnie26.06. – 31.08. 2021 r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

14 października 2020 r.

4 i 5 stycznia 2021 r.

   4  czerwca 2021 r.

Terminarz zebrań z rodzicami:

  Sala gimnastycznaJadalnia
14 września  2020 r. godz. 16.00IAIB
 godz.18.00IIAIIB
15 września  2020 r.godz. 16.00IIIAIIIB
 godz.18.00IVAIVB
16 września  2020 r.godz. 16.00VAVIA
 godz.18.00VIBVIC
17 września  2020 r.godz. 16.00VIIAVIIB
 godz.18.00VIICVIIIA