Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 1Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych         4 września  2023 r.
 2Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023r.  – 1 stycznia  2024r.
 3Ferie zimowe29  stycznia  2024r.   – 11 lutego 2024r.
 4Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia  2024 r.
 5Egzamin ósmoklasisty14,15,16 maja 2024 r.
 6Zakończenie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych        21 czerwca  2024 r.
7Ferie letnie22.06. – 31.08. 2024 r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

Ustawowe:                      1 maja 2024 r.                3 maja 2024 r.

Dyrektorskie:            2 listopada 2023 r.                2 maja 2024 r.

                                 3 listopada 2023 r.              31 maja 2024 r.

                           29,30 kwietnia 2024 r.          20 czerwca 2024 r. 

Zebrania i konsultacje z rodzicami:

         7 września  – zebranie

26 października   – konsultacje

          7 grudnia   – zebranie

         23 marca    – konsultacje

             9 maja    – zebranie