Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022

 1Rozpoczęcie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych          1 września 2021 r.
 2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
3Semestr I  kończy się  28.01.2022r.
4Semestr II trwa od 29.01.2022r.  do  31.08.2022r. (zakończenie zajęć edukacyjnych 23/24 czerwca 2022)
 5Ferie zimowe14 – 27  lutego  2022 r.
 6Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia  2022 r.
 7Egzamin ósmoklasisty24,25,26  maja 2022 r.
 8Zakończenie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca  2022 r.
9Ferie letnie25.06. – 31.08. 2022 r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

14 października 2021 r.

  2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

 7 stycznia 2022 r.

 2 maja 2022 r.

23 czerwca 2022 r.

Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami:

18 listopada 2021 – konsultacje dla wszystkich klas – w godz. 17.00 – 19.00

16 grudnia 2021 – zebrania rodziców – godz. 16.30 klasy I-III; godz. 17.00 – klasy IV-VIII (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi/nieklasyfikowaniem)

03 luty 2022 – zebrania rodziców – godz. 16.30 klasy I-III; godz. 17.00 – klasy IV-VIII (podsumowanie semestru)

24 marca 2022 – konsultacje dla wszystkich klas – w godz. 17.00 – 19.00

19 maja 2022 – zebrania rodziców – godz. 16.30 klasy I-III; godz. 17.00 – klasy IV-VIII (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi/nieklasyfikowaniem)

02 czerwca 2022 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i zachowania.

.