Podsumowanie pracy ósmoklasistów

Szanowni Państwo,

Przyszedł dziś czas na podsumowanie pracy ósmoklasistów. Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom klasy ósmej. Szczególnie gratuluję tym uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkole – gratuluję Przemkowi Biesiadze, Przemkowi Kosatce oraz Patrykowi Twardowskiemu.

Wszystkim Wam, drodzy absolwenci, życzę, abyście zostali przyjęci do wymarzonych przez siebie szkół ponadpostawowych i tam odnosili sukcesy na miarę Waszych możliwości. Jednocześnie przypominam, że dokumenty do szkół można składać także drogą elektroniczną (https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych/).

Dziękując za Wasz wkład pracy w życie szkoły, życzę Wam powodzenia, a Waszym rodzicom wielu powodów do dumy z Waszych osiągnięć edukacyjnych.

Tomasz Krzeszewski