Wycieczka do Teatru Dom na przedstawienie “Pierwsza miłość”

11 października klasy 6ai 6b wybrały się na wycieczkę do Teatru Dom na przedstawienie “Pierwsza miłość”. Internetowe love przygotowane przez aktorów Teatru Wrocławskiego in art. Spektakl poruszał ważny problem internetowych zagrożeń. Treść sztuki pokazywała skutki zjawiska cyberprzemocy i jego wypływ na życie młodych ludzi. Przedstawienie to spotkanie ze sztuką żywego słowa, ale też lekcja, jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych.

WRZESIEŃ Z HISTORIĄ- REALIZACJA PROJEKTU PATRIOTYCZNEGO, ZAJĘCIA KOŁA HISTORYCZNEGO, WYCIECZKI, WARSZTATY, WYSTAWA Z OKAZJI 100- LECIA POLSKIEJ FLAGI

W pierwszym miesiącu nauki odbyły się ciekawe historyczne przedsięwzięcia dla naszych uczniów:

  1. Wycieczka do biblioteki osiedlowej przy ul. Marynarskiej 9 dla uczniów z Koła Historycznego celem obejrzenia wystawy kolaży oddających realia życia w łódzkim gettcie- 10.09.
  2.  Zajęcia o charakterze patriotycznym  przy wystawie z okazji 100-lecia Polskiej Flagi, która została wyeksponowana na korytarzu szkolnym w dniach 16-30.09.
  3. Zajęcia z pracownikiem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi na których dzieci mogły posłuchać o historii naszego miasta. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową płytę o piosenkami o Łodzi- 17.09.
  4.  Zajęcia patriotyczno-obronne i strzeleckie dla uczniów zaangażowanych w projekt “Łódzkie orlęta, spadkobiercy niepodległości”, które odbyły się na strzelnicy “Społem”- 19.09. Projekt pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty realizowany będzie od września 2019 do czerwca 2020.
  5. Wycieczka do Muzeum Komunikacji Miejskiej na zajęcia o historii łódzkiej komunikacji oraz obejrzenie wystawy o komunikacji w Łodzi podczas II wojny światowej z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny. Uczestniczyli w niej uczniowie reprezentujący Koło Historyczne oraz inni chętni- 23.09.
  6.  Dzień z Europą- warsztaty o państwach Europy oraz Unii Europejskiej z pracownikiem Punktu Informacji Europejskiej  “Europe Direct” w Łodzi na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie promujące wiedzę o krajach naszego kontynentu (oczywiście również o Polsce)- uczniowie uczestniczyli również w konkursach z nagrodami- 24.09.

    W październiku młodzież realizująca projekt patriotyczny uczestniczyć będzie w podróży wojskowo- historycznej po naszym regionie oraz zajęciach w Muzeum Tradycji Niepodległościowych z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także w wycieczkach i innych ciekawych formach obcowania z historią.