Pasowanie na ucznia

26 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zanim jednak nastąpił moment pasowania na ucznia ,  pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą o Polsce oraz  znajomością zasad zachowania w klasie i szkole.  Po złożeniu uczniowskiego przyrzeczenia, otrzymali swój pierwszy dokument – legitymację, pamiątkowy dyplom oraz kuferek ze słodyczami. Miłym zakończeniem tej wyjątkowej dla każdego pierwszaka uroczystości, była wspólna zabawa dla dzieci , rodziców i dziadków.