Wychowawcy klas pierwszych rok szkolny 2020/2021

mgr Lidia Gula
wychowawca klasy 1
mar Anna Hasińska