Ceremoniał

CEREMONIAŁ SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58

IMIENIA MELCHIORA WAŃKOWICZA W ŁODZI

„Ceremoniał szkolny to opis sposobów prowadzenia uroczystości szkolnych z udziałem Sztandaru Szkolnego oraz zbiór zasad i form określających zbiorowe i indywidualne zachowanie się uczniów i innych osób uczestniczących w tych uroczystościach.

Stanowi integralną część szkolnej tradycji.

Do ceremoniału szkoły należą :

 • uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; przekazanie sztandaru;
 • ślubowanie klas pierwszych;
 • uroczyste obchody ważnych świąt państwowych – Święto Niepodległości (11 Listopada), rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja;
 • uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych;
 • inne uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego w szkole i poza nią.

Zasady ceremoniału:

 • kultywowanie tradycji szkoły,
 • poszanowanie symboli szkoły i Flagi Narodowej,
 • podkreślanie strojem galowym uroczystości szkolnych.

Najważniejsze symbole szkoły to:

 • Godło (logo) szkoły
 • Sztandar Szkoły.

Godło Szkoły

 • Jest znakiem rozpoznawczym szkoły.
 • Eksponowane jest podczas uroczystości pozaszkolnych; na oficjalnych pismach urzędowych szkoły, dyplomach …

Czytaj więcej ….