Ceremoniał

CEREMONIAŁ SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58

IMIENIA MELCHIORA WAŃKOWICZA W ŁODZI

„Ceremoniał szkolny to opis sposobów prowadzenia uroczystości szkolnych z udziałem Sztandaru Szkolnego oraz zbiór zasad i form określających zbiorowe i indywidualne zachowanie się uczniów i innych osób uczestniczących w tych uroczystościach.

Stanowi integralną część szkolnej tradycji.

Do ceremoniału szkoły należą :

  • uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; przekazanie sztandaru;
  • ślubowanie klas pierwszych;
  • uroczyste obchody ważnych świąt państwowych – Święto Niepodległości (11 Listopada), rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja;
  • uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych;
  • inne uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego w szkole i poza nią.

Zasady ceremoniału:

  • kultywowanie tradycji szkoły,
  • poszanowanie symboli szkoły i Flagi Narodowej,
  • podkreślanie strojem galowym uroczystości szkolnych.

Najważniejsze symbole szkoły to:

  • Godło (logo) szkoły
  • Sztandar Szkoły.

Godło Szkoły

  • Jest znakiem rozpoznawczym szkoły.
  • Eksponowane jest podczas uroczystości pozaszkolnych; na oficjalnych pismach urzędowych szkoły, dyplomach …

Czytaj więcej ….