Historia

Pierwszą datą w rodowodzie naszej szkoły, jaką na podstawie dokumentów udało się ustalić, jest rok 1927/28. Placówka działała wówczas przy ul. Zakątnej 25 i posiadała 5 izb lekcyjnych. Lata 30-te zastają placówkę w nowym budynku przy ul. Łagiewnickiej 60. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 nastąpiło 1 września 1961 r. W 1993r. nadano szkole imię Melchiora Wańkowicza.

Od 2001 roku rozpoczęła się systematyczna modernizacja szkoły. Placówkę wyremontowano i wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m. in, w 2002 r, otworzono pracownię informatyczną, a następnych latach wyposażono pozostałe sale lekcyjne w komputery z dostępem do Internetu i tablice multimedialne. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z różnych funduszy w 2008 r. zrewitalizowano salę gimnastyczną, odnowiono bibliotekę oraz pracownię przyrodniczą, zbudowano placyk zabaw. Ostatni duży projekt zrealizowano w 2018 r. – wtedy to szkoła wygrała pieniądze w ramach Budżetu Obywatelskiego na przebudowę boiska i tarasu, które obecnie są prawdziwą ozdobą naszej placówki.