Historia

Pierwszą datą w rodowodzie naszej szkoły, jaką na podstawie dokumentów udało się ustalić, jest rok 1927/28. Placówka działała wówczas przy ul. Zakątnej 25 i posiadała 5 izb lekcyjnych. Lata 30-te zastają placówkę w nowym budynku przy ul. Łagiewnickiej 60. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 nastąpiło 1 września 1961 r. W 1993r. nadano szkole imię Melchiora Wańkowicza.