PROGRAM “EKONOMIA NA CO DZIEŃ” NA ZAJĘCIACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Nasza szkoła przystąpiła do programu “Ekonomia na co dzień” w styczniu 2019 roku. Patronują mu: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Nauczyciel zobowiązany jest do szkoleń w ramach programu – ostatnie odbyło się w lutym 2020 roku.

Jak można realizować program “Ekonomia na co dzień”?

  1. W ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie
  2. W ramach zajęć do dyspozycji dyrektora np. Koła zainteresowań
  3. Jako zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
  4. W ramach zajęć doradztwa zawodowego
  5. Jako dodatkowe zajęcia edukacyjne np. podstawy ekonomii
  6. Na godzinach wychowawczych,historii,geografii,matematyce

W pierwszym półroczu w klasie  8 a  zrealizowane zostały lekcje związane z budżetem rodzinnym z wykorzystaniem  materiałów pozyskanych z odbytych szkoleń: Karty pracy, gry edukacyjne, ciekawe quizy, puzzle edukacyjne oraz inne przydatne na lekcjach wiedzy o społeczeństwie lub godzinie wychowawczej. W drugim półroczu zrealizowane będą zajęcia dotyczące: czasu jako wartości ekonomicznej, praw konsumenta, budżetu i usług bankowych oraz historii polskiego złotego w niepodległej Rzeczpospolitej. Będą to zajęcia w aktywnych i ciekawych formach z użyciem tablicy multimedialnej oraz pakietów dydaktycznych opracowanych do programu tak, by w wyniku jego realizacji:

 Wzrósł poziom wiedzy uczniów oraz poziom ich  umiejętności w zakresie:

  • racjonalnego zarządzania czasem
  • korzystania z usług banku
  • sporządzania budżetu, podejmowania decyzji w oparciu o ustalone kryteria wyboru i analizowania skutków swoich decyzji finansowych
  • aktywnych sposobów poszukiwania pracy

„Alarm antysmogowy”

„Alarm antysmogowy” – to temat warsztatów, w których brali udział uczniowie klasy III b w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła”.
Poprzez wykonywanie prostych doświadczeń, uczniowie dowiedzieli się czym jest i jak powstaje smog. To zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły
z dymem i spalinami,  powstaje w efekcie działalności człowieka. Dzieci poznały przyczyny oraz skutki zanieczyszczeń powietrza.

Aktywny udział w warsztatach uświadomił nam, że smog jest poważnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt.  Zanieczyszczone powietrze, które wdychamy ma duży wpływ na nasze zdrowie i wywołuje liczne choroby.
Uczniowie kl. III b z wychowawcą

“Bale w Karnawale”

W dniu 20 lutego gościliśmy w naszej szkole dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 28. Przedszkolaki wzięły udział w plastyczno- muzycznych zajęciach  na temat: “Bale  w Karnawale” . Podczas spotkania dzieci poznały tradycje związane z karnawałem, nauczyły się tańczyć tańca  woogie boogie, wykonały maski karnawałowe. Na koniec dla podtrzymania tradycji tłustego czwartku, posiliły się pączkami.

FILMY HISTORYCZNE NA ZAJĘCIACH HISTORII I KOŁA HISTORYCZNEGO

W dniu 18.02 odbyła się lekcja historii w klasie 8 a z filmem dokumentalnym zrealizowanym dla Telewizji Polskiej przez naszego gościa pana Jarosława Olbrychowskiego. Film nosi tytuł ,,Mydło z ludzi”. Dotyczy problematyki zbrodni hitlerowskich w czasie II Wojny Światowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności prof. Spannera i fabryki mydła. Udowodniono że mydło było produkowane z tłuszczu ludzkiego. Uczestnicy koła historycznego obejrzeli film z komentarzem dotyczący getta łódzkiego. Film nosi tytuł ,,Litzmannstadt Getto. Piekło na Ziemi Obiecanej” i opowiada o dziejach getta, warunkach życia ludności żydowskiej, Rumkowskim i innych kwestiach. Jest również historią naszej dzielnicy czyli Bałut. Celem obu pokazów było uwrażliwienie młodzieży i pokazanie do czego prowadzi nienawiść człowieka do człowieka, ksenofobia oraz źle pojęta ideologia. 

WYSTAWA MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI ODDZIAŁ MARTYROLOGII RADOGOSZCZ Z OKAZJI 75. ROCZNICY POCHÓWKU OFIAR MASAKRY ROZSZERZONEGO WIĘZIENIA POLICYJNEGO NA RADOGOSZCZU

Dnia 18.02 mieliśmy okazję zobaczyć wystawę pt.: “Zabrał ich ogień… Piekło więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej”. Pamięć ofiar została uczczona zapaleniem zniczy pod radogoskim sarkofagiem. Radogoska Noc Pamięci została połączona z wernisażem wspomnianej wystawy. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

14.02- WALENTYNKI… I HISTORYCZNA ROCZNICA

W dniu 14.02 świętowaliśmy Walentynki, ale obchodziliśmy również 78. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Z tej okazji w najstarszych klasach 8a, 7a oraz 6b i 6c odbyły się prelekcje dotyczące tego wydarzenia. Młodzież została zapoznana również  z aktualnymi przedsięwzięciami Instytutu Pamięci Narodowej w naszym mieście a także przypomniała sobie łódzkich bohaterów walk o niepodległość i wolność w czasie II wojny światowej oraz  po jej zakończeniu.

Konkurs historyczny „Podróż w czasie”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas V-VIII naszej szkoły do udziału w konkursie historycznym „Podróż w czasie”.

Eliminacje do konkursu odbędą się we wtorek, 25 lutego, na godzinie wychowawczej. Dla uczniów klas VI-VIII uczestnictwo w eliminacjach jest obowiązkowe, uczniowie klas V biorą udział tylko, jeśli wyrażą chęć (zgłoszenia do pani Hanny Majkowskiej-Pilarz lub pani Joanny Sojeckiej do 24 lutego).

Do finału wejdą po dwie osoby z każdej klasy, które najlepiej poradzą sobie w eliminacjach. Finał odbędzie się 3 marca.

Konkurs sprawdza ogólną wiedzę historyczną, określoną w podstawie programowej. Dla ułatwienia, podajemy także listę przykładowych pytań i odpowiedzi (do pobrania).

Życzymy powodzenia!

Hanna Majkowska-Pilarz Joanna Sojecka