PROGRAM “EKONOMIA NA CO DZIEŃ” NA ZAJĘCIACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Nasza szkoła przystąpiła do programu “Ekonomia na co dzień” w styczniu 2019 roku. Patronują mu: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Nauczyciel zobowiązany jest do szkoleń w ramach programu – ostatnie odbyło się w lutym 2020 roku.

Jak można realizować program “Ekonomia na co dzień”?

  1. W ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie
  2. W ramach zajęć do dyspozycji dyrektora np. Koła zainteresowań
  3. Jako zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
  4. W ramach zajęć doradztwa zawodowego
  5. Jako dodatkowe zajęcia edukacyjne np. podstawy ekonomii
  6. Na godzinach wychowawczych,historii,geografii,matematyce

W pierwszym półroczu w klasie  8 a  zrealizowane zostały lekcje związane z budżetem rodzinnym z wykorzystaniem  materiałów pozyskanych z odbytych szkoleń: Karty pracy, gry edukacyjne, ciekawe quizy, puzzle edukacyjne oraz inne przydatne na lekcjach wiedzy o społeczeństwie lub godzinie wychowawczej. W drugim półroczu zrealizowane będą zajęcia dotyczące: czasu jako wartości ekonomicznej, praw konsumenta, budżetu i usług bankowych oraz historii polskiego złotego w niepodległej Rzeczpospolitej. Będą to zajęcia w aktywnych i ciekawych formach z użyciem tablicy multimedialnej oraz pakietów dydaktycznych opracowanych do programu tak, by w wyniku jego realizacji:

 Wzrósł poziom wiedzy uczniów oraz poziom ich  umiejętności w zakresie:

  • racjonalnego zarządzania czasem
  • korzystania z usług banku
  • sporządzania budżetu, podejmowania decyzji w oparciu o ustalone kryteria wyboru i analizowania skutków swoich decyzji finansowych
  • aktywnych sposobów poszukiwania pracy