Projekt SCWEW

W ramach pilotażowego projektu Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej uczniowie klasy 3a uczestniczyli w warsztatach z zakresu treningu umiejętności społecznych. Trzecioklasiści poznali sposoby radzenia sobie z emocjami i budowania pozytywnej samooceny i wzajemnej akceptacji. Poprzez zabawę doskonalili prawidłową komunikację i relacje rówieśnicze.

ZAJĘCIA HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE DLA UCZNIÓW Z WOJSKIEM OBRONY TERYTORIALNEJ

W czasie nauki zdalnej uczniowie klas siódmych, ósmych i klasa 5a wzięli udział w zajęciach ze starszym sierżantem z Wojsk Obrony Terytorialnej w Łodzi z inicjatywy nauczycielki historii Hanny Majkowskiej- Pilarz.

Oprócz informacji o Wojsku Obrony Terytorialnej uczniowie dowiedzieli się o broni i sposobach prowadzenia wojen oraz niektórych bitew na przestrzeni dziejów człowieka.

Uczniowie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy oraz zadawania bardzo szczegółowych pytań, na które odpowiadał fachowiec od tej tematyki.

Zajęcia wpisują się w realizację lekcji rozwijających zainteresowania historyczne uczniów i jednocześnie w kontynuację edukacji patriotycznej w naszej szkole.

UROCZYSTOŚĆ POD POMNIKIEM MARTYROLOGII DZIECI “PĘKNIĘTEGO SERCA”

W dniu 18.01 klasa 7B jako przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyła w oficjalnej uroczystości ku czci dzieci polskich, które straciły życie lub zdrowie w obozie przy ul. Przemysłowej w Łodzi podczas II wojny światowej. Apel pod pomnikiem był jednocześnie doskonałą lekcją historii, ale również lekcją pokory i refleksji dla uczniów oraz wszystkich osób dorosłych, które w nim uczestniczyły.
Uroczystość odbyła się w 77 rocznicę likwidacji obozu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, dyrektorzy okolicznych szkół podstawowych oraz dzieci i młodzież z pobliskich placówek.
W dniach 31.01-4.02 odbędą się w naszej szkole zajęcia historii dotyczące dziejów obozu i losów dzieci polskich tam przebywających. Po uzgodnieniu z pracownikami muzeum wyeksponowana zostanie również w naszej placówce wystawa przygotowana przez Muzeum Dzieci Polskich, którą będą mogli obejrzeć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Celem zajęć jest pokazanie losów obozu oraz zwrócenie uwagi na naszą lokalną historię. Nauczycielka historii- Hanna Majkowska-Pilarz.

Podziękowania dla naszej szkoły

W I semestrze roku szkolnego zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz podopiecznych Fundacji Azyl. Uczniowie oraz ich Rodzice bardzo zaangażowali się w akcję, dzięki czemu udało się uzbierać i przekazać czworonogom mnóstwo karmy, koców, misek i zabawek.  

Nasza szkoła otrzymała od fundacji oficjalne podziękowania, które z radością prezentujemy poniżej.  

Pragniemy jeszcze raz podziękować Uczniom i Rodzicom za wielkie serce okazane naszym braciom mniejszym, w szczególności klasom 7b i 8a za pomoc w zapakowaniu i przygotowaniu darów do odebrania przez przedstawiciela Fundacji Azyl!

Organizatorki

Lidia Gula, Hanna Majkowska-Pilarz, Beata Bergmann-Pogroszewska

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 58 bierze udział w pilotażowym projekcie Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej.

Działania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) obejmują między innymi:

 1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
 3. Wspieranie kadry kierowniczej.
 4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.
 5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
 6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.

  W związku z tym informujemy, że dyżur koordynatora szkolnego – p. Aleksandry Zawady będzie się odbywał w poniedziałki w godz. 08.00-10.00
 7. Osoby chętne do skorzystania z konsultacji zapraszam do wcześniejszego zgłaszania się na wizytę poprzez dziennik elektroniczny Librus lub pocztę elektroniczną 
  a.zawada@sp58.elodz.edu.pl

Laboratoria przyszłości

W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 108.300,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości wśród naszych uczniów.

29 grudnia 2021r do szkoły dostarczono :  drukarkę 3D wraz z akcesoriami, 24 zestawy okularów – gogle wirtualnej rzeczywistości (VR), roboty edukacyjne oraz sprzęt audio-wideo do rejestracji projektów uczniowskich, zajęć edukacyjnych,  imprez szkolnych.

Mamy nadzieję, że pozyskany nowoczesny sprzęt przyniesie radość i zadowolenie uczniom oraz pozwoli nauczycielom na realizację ciekawych projektów i atrakcyjnych zajęć.

Gwiazdka dla Seniora

W grudniu uczniowie klasy 1a i ich rodzice brali udział w projekcie edukacyjnym “Gwiazdka dla Seniora”. 

W ramach zadań projektowych dzieci wykonały świąteczne kartki z życzeniami  oraz ozdobiły upieczone przez rodziców pierniczki. Drugie zadanie projektowe – według dzieci było zdecydowanie smaczniejsze –  podjadaniu nie było końca. 

Przygotowane przez dzieci i rodziców prezenty zostały przekazane Seniorom z DPS – Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej w Łodzi.

Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy sprawić radość Seniorom przed świętami! Zobacz zdjęcia