Informacja dotycząca obiadów w szkolnej stołówce.

Informacja dotycząca obiadów w szkolnej stołówce.

Opłaty za obiady należy wpłacać na konto w terminie 1-10 każdego miesiąca (wpłacamy tylko za dany miesiąc).

Nr konta Bank Pekao: 30 1240 1037 1111 0011 0916 7401.

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasę i za jaki miesiąc jest opłata.

MiesiącLiczba dni żywieniowychJednostkowa kwota posiłkuŁącznie
Wrzesień 2022 r.206,00 zł.120,00 zł
Październik 2022 r.196,00 zł.114,00 zł.
Listopada 2022 r.196,00 zł.114,00 zł.
Grudzień 2022 r.156,00 zł.90,00 zł.
Styczeń 2023 r.116,00 zł.66,00 zł.
Luty 2023 r.206,00 zł.120,00 zł.
Marzec 2023 r.236,00 zł.138,00 zł.
Kwiecień 2023 r.166,00 zł.96,00 zł.
Maj 2023 r.176,00 zł.102,00 zł.
Czerwiec 2023 r.136,00 zł.78,00 zł.

Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku, w przypadku, gdy nieobecność albo rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność.

Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie 42 655 34 50.

Odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka w szkole proszę uzgadniać z pracownikami sekretariatu. Odpisy za dany miesiąc odliczane są w następnym miesiącu.