Obiady

Informacja dotycząca obiadów w szkolnej stołówce.

Opłaty za obiady należy wpłacać na konto w terminie 1.-10. każdego miesiąca (wpłacamy tylko za dany miesiąc).

Nr konta Getin Bank: 57 1560 0013 2030 6433 7000 0007.

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasę i za jaki miesiąc jest opłata.

    Miesiąc   Liczba dni żywieniowych Jednostkowa kwota posiłku     Łącznie
Wrzesień 2019 r. 20 4,80 zł. 96,00 zł,
Październik 2019 r. 22 4,80 zł. 105,60 zł.
Listopada 2019 r. 19 4,80 zł. 91,20 zł.
Grudzień 2019 r. 15 4,80 zł. 72,00 zł.
Styczeń 2020 r. 9 4,80 zł. 43,20 zł.
Luty 2020 r. 20 4,80 zł. 96,00 zł.
Marzec 2020 r. 22 4,80 zł. 105,60 zł.
Kwiecień 2020 r. 15 4,80 zł. 72,00 zł.
Maj 2020 r. 20 4,80 zł. 96,00 zł.
Czerwiec 2020 r. 17 4,80 zł. 81,60 zł.

Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku, w przypadku, gdy nieobecność albo rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność.

Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie 42 655 34 50.

Odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka w szkole proszę uzgadniać z pracownikami sekretariatu. Odpisy za dany miesiąc odliczane są w następnym miesiącu.