Informacja dotycząca obiadów w szkolnej stołówce.

Informacja dotycząca obiadów w szkolnej stołówce.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Opłaty za obiady należy wpłacać na konto w terminie:

do 5 września za wrzesień i do 5 stycznia za styczeń, pozostałe miesiące z góry tj.: w ciągu ostatnich pięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej (wpłacamy tylko za dany miesiąc).

Jeśli rodzic dokona wpłaty w ostatnim dniu miesiąca i istnieje możliwość, że opłata nie zostanie zaksięgowana, wówczas powinien dostarczyć do sekretariatu szkoły potwierdzenia dokonania wpłaty za posiłki, jeśli tego nie zrobi, dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów w szkole.

Nr konta Bank Pekao: 30 1240 1037 1111 0011 0916 7401.

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasę i za jaki miesiąc jest opłata.

Uprawnieni do korzystania z obiadów są uczniowie, których rodzice wnieśli w terminie opłatę za obiady.

  MiesiącLiczba dni żywieniowychJednostkowa kwota posiłkuKwota do zapłaty  Termin wpłat
Wrzesień 2023 r.186,00 zł.108,00 złdo 5.09.2023 r.
Październik 2023 r.226,00 zł.132,00 zł.25-29.09.2023 r.
Listopada 2023 r.196,00 zł.114,00 zł.25-31.10.2023 r.
Grudzień 2023 r.156,00 zł.90,00 zł.24-30.11.2023 r.
Styczeń 2024 r.196,00 zł.114,00 zł.do 05.01.2024 r.
Luty 2024 r.146,00 zł.84,00 zł.25-31.01.2024 r.
Marzec 2024 r.196,00 zł.114,00 zł.23-29.02.2024 r.
Kwiecień 2024 r.186,00 zł.108,00 zł.25-29.03.2024 r.
Maj 2024 r.156,00 zł.90,00 zł.24-30.04.2024 r.
Czerwiec 2024 r.136,00 zł.78,00 zł.24-31.05.2024 r.

Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku, w przypadku, gdy nieobecność albo rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność.

Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 42 655 34 50. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty za korzystanie z posiłków w następnym miesiącu.

Odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka w szkole proszę uzgadniać z pracownikami sekretariatu.

Odpisy za dany miesiąc odliczane są przy najbliższej opłatności.