Informacja dotycząca obiadów w szkolnej stołówce.

Informacja dotycząca obiadów w szkolnej stołówce.

Opłaty za obiady należy wpłacać na konto w terminie 1-10 każdego miesiąca (wpłacamy tylko za dany miesiąc).

W tytule wpłaty wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasę i za jaki miesiąc jest opłata.

MiesiącLiczba dni żywieniowychJednostkowa kwota posiłkuŁącznie
Styczeń 2022 r.164,80 zł.76,80 zł.
Luty 2022 r.104,80 zł.48,00 zł.
Marzec 2022 r.234,80 zł.110,40 zł.
Kwiecień 2022 r.174,80 zł.81,60 zł.
Maj 2022 r.204,80 zł.96,00 zł.
Czerwiec 2022 r.164,80 zł.76,80 zł.

Nowy nr konta!!!

Bank Pekao: 30 1240 1037 1111 0011 0916 7401

Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku, w przypadku, gdy nieobecność albo rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność.

Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie 42 655 34 50.

Odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka w szkole proszę uzgadniać z pracownikami sekretariatu. Odpisy za dany miesiąc odliczane są w następnym miesiącu.