Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/ 2021

Rada Rodziców         Przewodnicząca                      p. Marzena Piekarska

                               Zastępca przewodniczącego       p. Jakub Kołodziejczyk

                                               Skarbnik                              p. Aneta Struś

                                               Sekretarz                            p. Milena Leśniak

Komisja Rewizyjna  Przewodniczący                p. Stawińska Anna

Sekretarz                    p. Olszewska Elżbieta

     Członek komisji                  p. Bukowska Agnieszka

Numer konta Rady Rodziców:

19 1020 3352 0000 1102 0009 9507

Regulamin Rady Rodziców