Rada Rodziców

Nazwisko imięklasa
Cierlaczyk Joanna1a
Wróbel Karolina1b
Staszewska Marta1c
Kuczkowska Ewa2a
Chutkiewicz Alicja2b
Otto Marzena3a
Stawiński Marcin3b
Kwaśniakowska Joanna4a
Sobalczyk Joanna4b
Biegańska Katarzyna5a
Dębińska Iwona5b
Wrobel Małgorzata6a
Baraniak Aneta6b
Janek Halina7a
Bendzel Monika8a
Włodarczyk Monika8b
Gross Monika8c

Rada Rodziców Szkoły 

Rok Szkolny 2021/2022 

Numer konta Rady Rodziców:

19 1020 3352 0000 1102 0009 9507

Regulamin Rady Rodziców