Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/ 2020

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Pani Marzena Piekarska.

Zastępca przewodniczącej: Pani Edyta Kulik.

Sekretarz: Pani  Joanna Sobalczyk.

Skarbnik: Pani Aneta Struś.

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Pan Jakub Kołodziejczyk.

Sekretarz: Pani Elżbieta Olszewska

Członek komisji: Pani Agnieszka Bukowska

Regulamin Rady Rodziców