Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/ 2019

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Pani Marzena Piekarska.

Zastępca przewodniczącej: Pani Edyta Kulik.

Sekretarz: Pani  Joanna Sobalczyk.

Skarbnik: Pani Aneta Struś.

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Pani Weronika Krysińska.

Sekretarz: Pani  Ilona Opas.

Członek komisji: Pan Jakub Kołodziejczyk.

Regulamin Rady Rodziców