Nauczyciele

Kadra Szkoły to 38 nauczycieli:

Stażysta – 1

Kontraktowi – 3

Mianowani – 9

Dyplomowani – 25