Zebrania i konsultacje

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 W ŁODZI

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2021/2022

Zebrania i konsultacje

18 listopada 2021 – konsultacje dla wszystkich klas – w godz. 17.00 – 19.00

16 grudnia 2021 – zebrania rodziców – godz. 16.30 klasy I-III; godz. 17.00 – klasy IV-VIII (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi/nieklasyfikowaniem)

03 luty 2022 – zebrania rodziców – godz. 16.30 klasy I-III; godz. 17.00 – klasy IV-VIII (podsumowanie semestru)

24 marca 2022 – konsultacje dla wszystkich klas – w godz. 17.00 – 19.00

19 maja 2022 – zebrania rodziców – godz. 16.30 klasy I-III; godz. 17.00 – klasy IV-VIII (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi/nieklasyfikowaniem)

02 czerwca 2022 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i zachowania.