Świetlica

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 645 – 1700

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

p. M.Bariaszp.
p. Jolanta Chrzczanowicz
p. Katarzyna Czarnecka
p. Elżbieta Dyl
p. Emilia Janusik
p. Ewelina Lewandowska
p. Izabela Siedlecka

Regulamin świetlicy