“Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi.


Za nami rok projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Przedstawiamy podsumowanie rocznych działań:

 1. Konferencja inaugurująca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” – zapoznanie się z ideą projektu, działaniami planowanymi oraz zebranie informacji zwrotnej od interesariuszy dot. zapotrzebowania na tematykę szkoleń.
 2. Piknik integracyjny „Razem to lubię” w siedzibie SCWEW – zajęcia plastyczne, muzyczne, sprawnościowe, logiczne, artystyczne
  i inne angażujące dzieci i młodzież oraz panel dyskusyjny dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat idei edukacji włączającej.
 3. Sieć współpracy – cykliczne spotkania z ekspertami przybliżającymi wszystkim zainteresowanym ideę edukacji włączającej. Możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz ekspertami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.
 4. Rady szkoleniowe stacjonarne oraz online dla kadry nauczycielskiej SP 58 w Łodzi dot. bieżących potrzeb m.in.
  • „Jak pomóc uczniom w traumie, jak pomóc sobie, aby móc pomagać innym” – dot. pomocy dzieciom w sytuacji traumy wojny, a także radzenia sobie ze stresem w obecnej sytuacji.
  • Rada szkoleniowa dla nauczycieli – instruktaż korzystania ze sprzętu z wypożyczalni SCWEW.
  • Rada szkoleniowa na temat trudnych zachowań uczniów podczas lekcji i sposobów radzenia sobie z tymi sytuacjami.
  • Rada szkoleniowa online „Samookaleczenia wśród nastolatków – jak reagować i pomóc
 5. Zajęcia modelowe w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi:
  • zajęcia modelowe podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniem z zespołem Aspergera,
  • zajęcia modelowe integrujące dla klasy IV b oraz dla klasy Vb z elementami muzycznymi, teatralnymi, a przede wszystkim ogromną dawką dobrej zabawy
 6. Konsultacje z ekspertami raz superwizje  – spotkania umożliwiające omówienie trudności w pracy z grupą zróżnicowaną i otrzymaniem dużej dawki wiedzy do wykorzystania w bieżącej pracy z uczniem. Zagadnienia dotyczyły pracy z uczniem z zespołem Aspergera, z autyzmem, z ADHD. Konsultacje dotyczyły także wsparcia rodziców. Ponad to eksperci obserwowali pracę nauczyciela i zespołu klasowego, po czym mogli podzielić się cennymi wskazówkami dotyczącymi zaobserwowanych elementów.
 7. Warsztaty dla zespołów klasowych z udziałem wychowawcy :
  IIIa, VIa, Vb. Zajęcia prowadzone przez psychologów i pedagogów umożliwiały poznanie atrakcyjnych metod prowadzenia zajęć , a także stanowiły cenne źródło informacji dot. radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się często w grupie zróżnicowanej. Warsztaty miały charakter integracyjny, a dotyczyły zagadnień radzenia sobie ze złością, pracy w grupie oraz pozytywnego wartościowania swoje osoby.
 8. Światowy dzień Wiedzy o Autyzmie. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą autyzmu poprzez wspólne działania szkolne m.in. prelekcje z ekspertem czy wystawę plakatów edukacyjnych.