15 września 2023 r. upływa termin na złożenie wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dniu 15 września 2023 r. upływa termin na złożenie wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
W roku szkolnym 2023/2024 o wskazaną pomoc, poza tradycyjną formą papierową, mogą ubiegać się Państwo za pośrednictwem portalu https://wsparcie.uml.lodz.pl/dashboard do obsługi,
którego instrukcję przekazujemy w załączeniu.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Ponadto informacji na bieżąco udzielą Państwu pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2 b, I piętro, pokój 102 oraz pod numerami telefonu:

 • 42 272-65-68
 • 42 272-65-66 (również w języku ukraińskim)

 • 42 272-65-65
 • 42 638-52-88

Jak złożyć elektroniczny wniosek o stypendia szkolne

 1. Załóż konto na portalu wsparcie.uml.lodz.pl. Będziesz potrzebował/a profil zaufany lub inny mechanizm uznawany przez portal login.gov.pl.
 2. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Formularze elektroniczne -> Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (link). Naciśnij przycisk Utwórz nowy wniosek.
 3. Wypełnij formularz wprowadzając niezbędne dane oraz dodaj wymagane załączniki.
 4. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub innym dostępną formą podpisu.
 5. Wniosek zostanie  przesłany do Urzędu Miasta Łodzi.
 6. W zakładce Formularze elektroniczne -> Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (link) pojawi się kopia wnioski oraz potwierdzenia odbioru. Wniosek ten będzie można skopiować, aby złożyć go w kolejnym roku.
 7. Będziesz mógł/a śledzić informacje o procedowaniu wniosku:
  1. W zakładce Konto mieszkańca / Urząd Miasta Łodzi/ Pomoc materialna uczniom – Wnioskiznajdziesz informację
   o stanie procedowania wniosku.
  1. W zakładce Konto mieszkańca / Urząd Miasta Łodzi / Pomoc materialna uczniom
   – Wykaz świadczeń
   – znajdziesz informację o przyznanych świadczeniach
  1. W zakładce Konto mieszkańca / Urząd Miasta Łodzi / Pomoc materialna uczniom
   – Wypłaty świadczeń –
   znajdziesz informacje o wypłatach pomocy.

W razie problemów prosimy o kontakt poprzez e-mail: ips@uml.lodz.pl