Samorząd uczniowski

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo Oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.59)

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
2. Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Samorząd uczniowski:

Przewodnicząca: Julia Kucharska

Zastępca: Lena Szymańska

Zastępca: Nadia Dąbrowska

Opiekunowie samorządu:

p. Aleksandra Pańczyk, p. Zuzanna Mokarska p. Marzena Marciniak, p. Leszek Szymczak