Samorząd uczniowski

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo Oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.59)

oraz Statut Szkoły § 51

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

2. Skład Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd szkolny     Przewodnicząca    Jowita Chudzia

                                               Zastępca           Julia Sygnet

                                               Zastępca           Matylda Ponto


3. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.