Samorząd uczniowski

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo Oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.59)

oraz Statut Szkoły § 51

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

2. Skład Samorządu Uczniowskiego:

  • Zuzanna Majchrowska, klasa VII b – przewodnicząca.
  • Julia Sygnet, klasa IV a – zastępca przewodniczącej.
  • Wiktoria Sobalczyk, klasa VI a – zastępca przewodniczącej.


3. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.