ZAJĘCIA HISTORII O WSPÓŁCZESNYCH BAŁUTACH I ICH WOJENNEJ PRZESZŁOŚCI W BIBLIOTECE OSIEDLOWEJ DLA KOŁA HISTORYCZNEGO Z OKAZJI 80 ROCZNICY UTWORZENIA GETTA ŁÓDZKIEGO

W dniu 11.02.2020 odbyły się zajęcia dla uczniów uczęszczających na koło historyczne w bibliotece osiedlowej przy ulicy Marynarskiej 9.
Dotyczyły one współczesnych Bałut w fotografii, filmie, piosence. Niespodzianką w nich był udział pana Łukasza Cieślaka, urodzonego na Bałutach, który wykonał fotografie, filmiki oraz przedstawił piosenki o naszej dzielnicy twórców mieszkających na Bałutach. Podczas zajęć nawiązał również do dziejów dzielnicy, szczególnie podczas drugiej wojny światowej. Otóż 08.02.2020 przypada 80. rocznica utworzenia przez nazistowskie Niemcy getta w Łodzi (przemianowanej w kwietniu 1940 r. na Litzmannstadt). Na skutek podjętej ówcześnie decyzji powstała pierwsza, w pełni odizolowana “Dzielnica Zamknięta” dla Żydów, zarazem największa pod względem obszaru, a druga pod względem liczebności, na terenach okupowanych. W krótkim czasie pomiędzy początkiem lutego, a końcem kwietnia 1940 r. stłoczone w niej blisko 163 tysiące.