WRZESIEŃ Z HISTORIĄ- REALIZACJA PROJEKTU PATRIOTYCZNEGO, ZAJĘCIA KOŁA HISTORYCZNEGO, WYCIECZKI, WARSZTATY, WYSTAWA Z OKAZJI 100- LECIA POLSKIEJ FLAGI

W pierwszym miesiącu nauki odbyły się ciekawe historyczne przedsięwzięcia dla naszych uczniów:

  1. Wycieczka do biblioteki osiedlowej przy ul. Marynarskiej 9 dla uczniów z Koła Historycznego celem obejrzenia wystawy kolaży oddających realia życia w łódzkim gettcie- 10.09.
  2.  Zajęcia o charakterze patriotycznym  przy wystawie z okazji 100-lecia Polskiej Flagi, która została wyeksponowana na korytarzu szkolnym w dniach 16-30.09.
  3. Zajęcia z pracownikiem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi na których dzieci mogły posłuchać o historii naszego miasta. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową płytę o piosenkami o Łodzi- 17.09.
  4.  Zajęcia patriotyczno-obronne i strzeleckie dla uczniów zaangażowanych w projekt “Łódzkie orlęta, spadkobiercy niepodległości”, które odbyły się na strzelnicy “Społem”- 19.09. Projekt pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty realizowany będzie od września 2019 do czerwca 2020.
  5. Wycieczka do Muzeum Komunikacji Miejskiej na zajęcia o historii łódzkiej komunikacji oraz obejrzenie wystawy o komunikacji w Łodzi podczas II wojny światowej z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny. Uczestniczyli w niej uczniowie reprezentujący Koło Historyczne oraz inni chętni- 23.09.
  6.  Dzień z Europą- warsztaty o państwach Europy oraz Unii Europejskiej z pracownikiem Punktu Informacji Europejskiej  “Europe Direct” w Łodzi na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie promujące wiedzę o krajach naszego kontynentu (oczywiście również o Polsce)- uczniowie uczestniczyli również w konkursach z nagrodami- 24.09.

    W październiku młodzież realizująca projekt patriotyczny uczestniczyć będzie w podróży wojskowo- historycznej po naszym regionie oraz zajęciach w Muzeum Tradycji Niepodległościowych z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także w wycieczkach i innych ciekawych formach obcowania z historią.